De locatie

Op terrein aan de Dresselhuysstraat stond vroeger een basisschool, maar die is al heel wat jaren
geleden gesloopt. In de toekomst worden hier nieuwe woningen gebouwd. In de tussentijd heeft
de gemeente Dordrecht besloten om hier tien tiny houses te plaatsen, voor een periode van
maximaal tien jaar.

Het terrein

Elk kavel is 35 m2 groot. De gemeente heeft de riolering voor de huisjes verzorgd; water en elektra moesten de bewoners zelf aanvragen. Gas en hout stoken is niet toegestaan. Bewoners moesten zelf een huisje regelen dat voldoet aan het Bouwbesluit en een omgevingsvergunning aanvragen.

Door het terrein loopt een openbaar voetpad. Daarnaast is een stuk gras aangewezen voor een (toekomstig) speelveld voor de kinderen. Daarnaast hebben de bewoners een gezamenlijke fietsenstalling gebouwd.

Indeling

Dit is een (inmiddels enigszins verouderde) situatietekening van het terrein. Alle huisjes zijn inmiddels geplaatst, alleen is het nog de bedoeling dat er een huisje op kavel 9 geplaatst gaat worden.